петак, 26. август 2011.

Tajna veza emocije i organa

Ono što osećamo odražava se na našem telu. To možemo videti brzim testom – kada smo ljuti, ubrzano dišemo; kad smo u strahu, stisnemo se. No, ta povezanost ide i mnogo dublje, odražava se na srcu, bubrezima, jetri...Ako uzmemo udžbenik za kinesku medicinu, u prvim odlomcima naićićemo na priču o zdravlju ispričanu s aspekta drugačijeg od onoga na koji smo navikli kad posećujemo lekara. Kad sednemo u ordinaciju u lokalnom domu zdravlja s visokom temperaturom i upaljenim grlom, lekar nas neće upitati da li često potiskujemo emocije. Lek s kojim će većina biti zadovoljna nije savet da uravnotežimo energiju i razmislimo da li činimo dobro kad konstantno brinemo. Navikli smo na jednostavna rešenja u vidu svemoćnih tabletica uz obećanje sebi da nećemo više piti hladno, kao da naše zdravlje samo od toga zavisi.

Ljudska energija
Kako pristupiti zdravlju na drugačiji način? Alternativna medicina posmatra čoveka kao celinu tela, uma i duha. U celokupnosti našeg postojanja ne možemo da napravimo jasnu podelu pomenutog trojstva, ma kako ono izgledalo omeđeno vidljivim granicama poput kože ili opni među organima. Krvni sudovi, limfni i nervni sistem kao i sistem energetskih meridijana, ispreplićući se i komunicirajući, povezuju i najudaljenije delove našeg tela. Primer za to je refleksoterapija kojom se pritiscima na određene tačke na stopalima utiče na udaljene organe i jača zdravlje. Uprkos velikom napretku dijagnostike, merni instrumenti i nauka ne mogu nam pomoći da razjasnimo vezu između pritisaka prstiju veštog terapeuta na stopalo i rezultata – npr. boljeg rada jetre ili želuca. Problem je u nepoznavanju jednog od glavnih elemenata koji određuje zdravlje – ljudske energije.

Ona se, između ostalog, ogleda i u emocijama. Emocije su naš specifičan odnos prema sebi, drugim ljudima, predmetima, situacijama ili pojavama. Doživljavamo ih kao sastavni, nedeljivi deo nas. Identifikujući se s njom, često postajemo ta emocija. Za osobu koju često vidimo u emociji ljutnje reći ćemo da je takva naprosto po prirodi, jer je naše iskustvo s njom takvo. No ako smo mi ta osoba, imaćemo osećaj da smo se razljutili jer nas je nešto razljutilo. Ono što ne primećujemo je da što se češće ljutimo, sve nas je lakše razljutiti. Otkud to? Znači li to da se emocije gomilaju u našem telu pa smo svaki put sve kraćeg fitilja? Gde se one skladište?

Tradicionalna kineska medicina objašnjava vezu između emocija i rada naših organa. Emocija je energetski događaj koji uzrokuje porast energije u određenom delu tela, u zavisnosti o kojoj emociji je reč. Emocija kao takva zapravo se smatra disbalansom koji ometa rad tela. Važno je istaći da se sreća i osećaj blagostanja definišu kao ravnoteža, a ne kao emocija, dok ostale, negativne, emocije podrazumevaju strah, ljutnju, brigu, depresiju. Različite duhovne prakse pokušavaju da nas dovedu upravo u stanje ravnoteže, no insistiranje na odsutnosti emocija može nas lako zbuniti i odbiti.

Česta je zabluda kako je biti u ravnoteži nešto dosadno, monotono i zatupljujuće. Stanje ravnoteže zapravo je odsutnost negativnih emocija, što naravno nije moguće postići u svakom trenutku, ali svest o štetnosti nakupljanja tih emocija pomoći će nam da ih lakše rešavamo. Biti u ravnoteži znači biti srećan i zadovoljan bez spoljašnjeg podsticaja, a zauzvrat, ne baveći se više sobom, naš um i duh postaju kreativni. Što smo svesniji da negativne emocije iscrpljuju naše organe i um, bićemo više motivisani da pronađemo drugačiji put u rešavanju, na primer, sukoba. Što svest više bude rasla, lakše ćemo izbegavati stvaranje takvih emocija. To, međutim, ne treba poistovetiti s potiskivanjem emocija.

понедељак, 08. август 2011.

U ritmu sa prirodnim elementima

Dok zapadna medicina deli fizičke probleme od mentalnih, tradicionalni pristup je celovit i nikada ne odvaja ta dva aspekta čoveka – naprotiv, smatra da su fizičke bolesti uzrok mentalnih poremećaja i obrnuto: psihičke neravnoteže utiču na stanje tela.

Sve fizičke, mentalne i duhovne bolesti su uzajamano povezane i imaju sličan razvoj – kao što brojne grane stabla i njegovo lišće izrasta iz istog korena. Ne postoji, kaže Michio Kushi u svojoj knjizi Makrobiotika, oboljenje koje je poteklo ili se razvija nezavisno od drugih stanja organizma, a svi simptomi su – koliko god izgledali različiti – uzajamno povezani I utiču jedni na druge. Uzrok im je isti.

Tako se u orijentalnoj medicini razvoj bolesti upoređuje sa grananjem stabla, koje u celosti nastaje iz jednog korena. Koren predstavlja poreklo bolesti: Duhovnog je karaktera, odnosno proizlazi iz nerazumevanja kosmičkog poretka i načina življenja koji nije usklađen sa okruženjem i Prirodom. Hoće li uopšte doći do ravnoteže ili ne, zavisi o svakodnevnim čovekovim funkcijama, fizičkim i psihičkim, te kvalitetu krvi koju određuje ishrana i navike. Ukoliko su čovek i okruženje u kom živi neusklađeni, stvara se pogodno tlo za aktivaciju uzroka: upoređuje sa tečnošću, koja teče stablom, uključujući količinu i kvalitet minerala, vode i hranjivih sastojaka. Uzrok je često u nepravilnim prehrambenim navikama i slabom kvalitetu krvi i ostalih fizičkih tečnosti.

Sve to izaziva određena stanja u telu koja, posmatrana kroz analogiju sa drvetom, predstavljaju građu i kvalitet tkiva te njihovu funkciju, a na nivou čoveka predstavljaju opšti nekslad ćelija, tkiva, organa i sistema. To se, potom, odražava u obliku simptoma: posmatrano po drvetu, to je izgled lišća i grančica, odnosno njihova boja, površina, veličina i aktivnost, a na telu, ono što zapadna medicina naziva obolenjem (bol, kašalj, temperatura).

Dok zapadna medicina deli fizičke probleme od mentalnih (psihičkih), tradicionalni pristup je celovit i nikada ne odvaja ta dva aspekta čoveka – naprotiv, smatra da su telesne bolesti uzrok mentalnih poremećaja i obrnuto: psihičke neravnoteže utiču na stanje tela. I jednima i drugima je uzrok isti, a taj je način življenja neusklađen sa prirodom, pun neispravne ishrane te obeležen neksladom između telesnih i mentalnih dela.

U skladu sa konceptom o transformaciji energija, smatra se da je svaki organ povezan sa emocionalnim, mentalnim i duhovnim izražavanjem čoveka. Tako je zdravo stanje bubrega i mokraćnog mehura povezano sa poverenjem, inspiracijom i hrabrošću, dok nezdravo uzrokuje strah, nisko samopoštovanje i osećaj beznanđa. Zdravo stanje žučnog mehura i jetre odražava se kroz izdržljivost i strpljenje, a nezdravo kroz nestrpljivost i ljutnju. Usklađen rad tankog creva i srca vidi se kroz mir, intuiciju, duhovitost, jasnu svest, nežnost i vedrinu, a nezdravo kroz preterano uzbuđenje i osećaj izdvojenosti. Zdrav želudac, slezina i gušterača podstiču razumevanje, mudrost, pažnju i naklonost, a nezdravi stvaraju brigu, sumnjičavost, nadraženost i kritičnost; uravnotežena pluća i debelo crevo donose mir, osećaj zadovoljstva i sreće, a neskladni donose tugu, melanholiju i teskobu.

среда, 27. јул 2011.

Nastanak bolesti

Kako od negativnih misli i stresova dolazi do bolesti?

Negativne misli se šire od mozga kao energetski talas, oblika lopte koji postaje sve veći i u trenutku stiže do kraja kosmosa.
Na površini ove energetske lopte nalazi se informacija o sadržaju naše misli. Prolazeći kroz telo i auru ova energija se sjedinjuje sa jednim delom sive bioenergije iz aure, stvarajući treću vrstu energije - energetski žele koji ometa protok bele bioenergije.
Stres stvara energetski talas u obliku izduženog balona čija je posledica, takođe energetski žele.
Posle velikog broja negativnih misli i stresova naslage energetskog želea postaju dovoljno velike da smanjuju ili u potpunosti prekidaju protok bele bioenergije kroz akupunkturne kanale i kanaliće.
Pored toga, pojava energetskog želea na mestima u auri koja odgovaraju određenim organima sprečava odvođenje viškova bele bioenergije. To sve dovodi do ometanja normalnog protoka bele bioenergije kroz auru i do odstupanja od zakona bioenergije. Naime, raspored bele bioenergije u svakoj tački aure više nije podjednak, nego je u nekim delovima došlo do smanjenja, a u drugim do njenog povećanja.
Pored toga dolazi i do smanjenja bele bioenergije i u energetskom stabilizatoru, kao i do promene frekvencije energija aure. Smanjenje bele bioenergije u nekim delovima aure dovodi do otpuštanja viškova sive bioenergije, što njen ukupni nivo u auri smanjuje ispod optimuma.
Energetski žele štetno utiče na rad informacione funkcije što, takođe doprinosi pogoršanju stanja u auri. Energetski žele, dakle prouzrokuje ozbiljna odstupanja aure od svoje normalne funkcije koja je garant našeg psihofizičkog zdravlja.

Kako se ovo loše stanje aure reflektuje na naše telo?

Telo reaguje na loše stanje u auri tako što pojedini organi čiji su odgovarajući delovi aure znatno oštećeni želeom, smanjuju svoju funkciju, a kasnije dolazi i do pojave bolesti.
Prvi materijalni dokaz o budućoj bolesti je pogoršanje odnosa između anjona i katjona u organu i njegovoj okolini, a sve dotle se tok bolesti ogledao samo u energetskim promenama.
Pored negativnih misli i stresova koji čine 80% uzročnika hroničnih bolesti, preostalih 20% se odnosi na štetno delovanje tuđih negativnih misli, štetna zračenja iz zemlje, kosmosa, štetno delovanje okoline i promene vremena.
Tu spadaju i povrede, promrzline, opekotine koje, za razliku od svih opisanih uzroka bolesti, svojom pojavom dovode do oštećenja u auri.
Vrsta bolesti od koje će neki organi oboleti zavisi od toga da li je mesto suženja protoka bele bioenergije u akupunkturnom meridijanu bliže ili dalje od površine aure.
Intenzitet bolesti uvek zavisi od intenziteta suženja protoka bele bioenergije. U zavisnosti od toga u kom je od 12 meridijana došlo do smanjenja protoka, bolest će bitli organske ili psihičke prirode.
Koji će organ oboleti, pored oštećenja odgovarajućeg dela aure zavisi i od toga iz kog organa neće biti odvedeni viškovi bele bioenergije, zbog smanjenja usisne moći meridijana koji pored njega protiče.
U slučaju akutnih bolesti, utlcaj stresova i negativnih misli ogleda se u tome što oni dovode do smajenja funkcije organa ili do oboljenja od hroničnih bolesti, sto smanjuje njihovu otpornost i olakšava pojavu akutnih bolesti, kao što su infekcije ili nazeb.

Nastanak malignih bolesti je vrlo specifičan. One se mogu pojaviti samo ako je zapušen ogranak meridijana koji odgovara tom organu, a istovremeno i glavni mendijan za taj organ, barem na mestu koje se nalazi odmah po ulasku tog ogranka.
Pored toga neophodno je da bude na približno istom .mestu zapušen i centralni meridijan za psihičke bolesti. To prouzrokuje tako lose funkcionIsanje organa da u njemu u velikom broju počinju da se razmnožavaju virusi raka.
Ove viruse ima svaki čovek, ali se oni razmnožavaju u velikom broju samo ako dođe do tako teških zapušenja meridijana i vrlo lošeg tunkcionisanja organa. Pod uticajem toksina ovaj organ se toliko menja da postaje nezavisan i pretvara se u parazita. On počinje da stvara svoju auru, koja nastaje za oko šest meseci.
Stanje neke bolesti se, zbog svoje složenosti ne može izraziti u ciframa, nego samo opisno. Međutim, nivo funkcionisanja nervnog sistema je moguće izraziti u procentima u odnosu na idealni. Sto je ovaj nivo niži, to postoje veće mogućnosti za nastanak hroničnih i akutnih bolesti, jer on upravo govori o nivou oštećenja aure od stresova i negativnih misli.

Sveta znanja, dakle ne samo da u potpunosti demistifikuju pojavu bolesti, nego i detaljno opisuju uzroke i ceo tok bolesti, definišući čak i zavisnosti od uzroka vrstu, intenzitet i prirodu bolesti, uračunavajući tu i maligne bolesti.

Šta je uzrok bolesti?

Većina ljudi kad im se pojavi neki problem, umesto da traže način kako da ga razreše, traže u mislima krivca odgovornog za ono što im se desilo i upućuju mu sve svoje negativne misli. Taj, dakle pogrešan način mišljenja, dovodi do pojave negativnih misli koje oštećuju auru i time stvaraju hronična oboljenja i pogodno tlo za akutne bolesti.

Negativne misli i stresovi čine više od četiri petine uzroka bolesti, dok se preostali deo odnosi na razne povrede i štetna zračenja.

Energetski oblak je tokom višemesečnog prenošenja znanja dr Stojanoviću objasnio nastanak i razvoj hroničnih bolesti, počev od detaljnog opisa negativnih misli i stresa, zatim načina njihovog štetnog delovanja na auru, pa do mehanizma koji od ovih oštećenja dovodi do odstupanja od zakona bioenergije, odnosno do bolesti, obuhvatajući i odgovor na pitanje:

U kojim slučajevima nastaje organsko, odnosno psihičko oboljenje, kao i od čega zavisi vrsta oboljenja i njegov intenzitet?

Glavni uzroci bolesti

Bolest u preko 80% slučajeva predstavlja posledicu poremećaja energetske strukture aure. Kako dolazi do ovih poremećaja? Naše misli koje emituje mozak predstavljaju energetski talas. On može biti koristan, indiferentan ili štetan za energetsku strukturu aure.

Korisne misli su kreativne, stvaralačke, pozitivne, one ne predstavljaju nikakvo zlo, niti pretnju za oštećenje bilo čije aure, a posebno ljudske.

Neutralne nisu ni pozitivne, ni negativne i nemaju gotovo nikakav značaj za razvoj ljudi.

Negativne ili štetne misli podstiču razna negativna osećanja. Ona mogu biti agresivna, kao što su mržnja, borba za vlast, ili pasivna kao žalost, tuga, nezadovoljstvo sobom, poslom, nesrećna ljubav, strah.

Štetnost je veća kod agresivnih misli, ali je, pored vrste, bitno i vreme trajanja i intenzitet. Tako strah za život, mada spada u pasivne negativne misli, može dostići najviši mogući intenzitet, što prouzrokuje najveća oštećenja aure.

Stres, pored negativnih misli, predstavlja glavnog uzročnika oštećenja aure. U momentu stresa javlja se misao o ugroženosti: opasnosti, o nesreći, koju osoba doživljava ili će doživeti. NjegovI štetni efekti se mogu podeliti na dva dela: prvi se javljaju u momentu nastanka stresa i mogu biti vrlo intenzivni, a drugi kasnije tokom produženog delovanja kada se javljaju u obliku negativnih misli. Postoje velike razlike u štetnosti stresova i one zavise od intenziteta, vrste i trajanja.

Najteže vrste stresa su one koje dožive bebe pri teškim porođajima i koje nastaju kod teških fizičkih mučenja i bolova prouzrokovanih bolešću.

Izvor negativnih misli i osećanja može biti autonoman ili posledica stresa. Kod autonomnog osoba svojim načinom mišljenja stvara negativne misli i osećanja. Međutim, kod stresa su te misli posledica produženog stresa, kao što je strah, osećaj ugroženosti, tuga i žalost, mržnja, netrpeljivost.

Stetne misli, bez obzira kog su porekla, emituju se iz mozga kao talas i oštećuju energetsku strukturu aure.

NEGATIVNE MISLI

Generalno gledano, Negativne misli oštećuju auru i stvaraju najveći broj organskih i psihičkih bolesti. Međutim, njihovo delovanje nije uniformno, pa ga je potrebno analizirati.

Sve negativne misli možemo podeliti na četiri grupe: nezadovoljstvo, borba za vlast, tuga i žalost i strah za život.

1.Nezadovoljstvo

U prvu grupu spadaju negativne misli koje se tiču te same osobe: nezadovoljstvo sobom, poslom koji radi, odnosom sa okolinom. Sve one nose zajedničku karakteristiku -nezadovoljstvo.

Ove negativne misli su po svojim štetnim efektima najblaže pošto nisu usmerene ni protiv koga drugog, nego upravo predstavljaju prelaz između pozitivnih i negativnih misli;

Sama njihova pojava govori o traženju rešenja, traženju novih pozitivnijih puteva za rešenje statusa te osobe. One zbog toga, pored negativne komponente, imaju i pozitivnu, kreativnu komponentu i ponekad mogu da pređu graničnu crtu i postanu pozitivne, kreativne, stimulativne.

2.Borba za vlast

Drugu grupu čini borba za vlast, koja obuhvata lepezu negativnih emocija koje služe toj svrsi. Tu spadaju netrpeljivost prema svima koji toj osobi stoje na putu, čak i prema onima koji joj ne pomažu u tom njenom nastojanju, mržnja prema onima koji predstavljaju glavne prepreke na tom putu, posebno prema ličnosti koja je na vrhu, na onom mestu na koje osoba želi da stigne i da je smeni.
Prema tom vrhu usmereni su i zavist i ljubomora. Pri tome neprekidno tinja strah da će je neko ili nešto osujetiti u tom njenom pohodu. U toku uspona javljaju se negativne misli vezane za potencijalne mogućnosti koje se mogu realizovati kada se dođe na vlast, počev od osvete, potčinjavanja onih ispod, oduzimanje privilegija ili materijalnih dobara onima koji su niži do dovođenja svojih pristalica, a ako se na vlast konačno dođe, tada nastupa realizacija svih ovih negativnih potencijala.
Da bi se vlast očuvala, realizuju se razne negativne misli od nipodaštavanja, smenjivanja, proganjanja, kažnjavanja onih koji prete da će je skinuti sa trona, ne izuzimajući ni ubistva pojedinaca, pa čak i masovna.
Javlja se mržnja prema svemu onome što joj ne služi, ne poltroniše, ne ulaguje se. Pri tome, strah od opasnosti da bude skinuta sa vlasti uvlači se u kosti. Ona svoj život ne može zamisliti bez vlasti.
Ako je, ipak, jednog dana izgubi, a to se obično dešava, nikad ne traži razloge u sebi, nego svu krivicu svaljuje na druge, stvarajući time nepodnošljivu mržnju prema svima koji su učestvovali. ili su mogli učestvovati u njenom svrgavanju. Tada se javlja velika tuga i patnja pri pomisli na staru vlast.
Ove misli su izuzetno razorne, jer potpuno okupiraju ličnost tokom dugog niza godina ili gotovo čitavog života.

3.Tuga i žalost

Treću grupu čine negativne misli koje obuhvataju tugu i žalost za izgubljenim dragim osobama i nostalgiju za rodnim krajem. Štetnost ovih misli je izuzetno velika. Pored visokog intenziteta, one prožimaju dušu osobe i gotovo da nema časa kada nisu prisutne.
Te osobe gube volju za životom i radom, povlače se u sebe. Tačno je da vreme leči, ali ove negativne misli traju vrlo dugo. Mnoge osobe, sa vrlo intenzivnom tugom i žalošću, ne požive dugo od početka pojave ovih negativnih misli.

4.Strah za život

Četvrtu grupu čine misli koje predstavljaju strah za egzistenciju, strah za život. To su misli koje se javljaju pri raznim bolnim doživljajima, posebno pri mučenjima, najjačim bolovima kod najtežih bolesti i užasima koje doživljavaju teški psihički bolesnici.

Tu spadaju i strahovi koji se javljaju kod beba pri porođaju. Ukoliko je porođaj težak i bebin život ugrožen, ona to doživljava kao približavanje smrti. Ove negativne misli predstavljaju krike i vapaje, sa čijim se štetnim intenzitetom ne mogu porediti nijedne druge.
One izazivaju najveća razorna dejstva u auri i pored toga što, po pravilu, ne traju dugo, ali je njihov intenzitet neuporedivo najjači.

Frekvencija negativne misli

Sve negativne misli imaju isti energetski sastav bez obzira kojoj grupi pripadale. Njihovo razorno dejstvo zavisi od: * intenziteta * dužine trajanja * frekvencije ili učestalosti, a ne od od grupe kojoj pripadaju. Međutim, uticaj grupe se, ipak, ogleda u tome što su ova tri elementa karay.teristična za svaku grupu.

Maksimalni intenzitet i niska frekvencija se nikad ne javljaju u prvoj grupi, niti se maksimalna dužina trajanja može javiti u četvrtoj. Pored toga, pravac prostiranja polja stresa zavisi od toga kojoj grupi pripada negativna misao, koja se javlja kao posledica stresne informacije, što određuje organe koji će oboleti. Stoga se, ipak, može reći da su bolesti na određeni način povezane, odnosno zavisne od vrste negativnih misli.

Mada su sve negativne misli energetski talasi iste vrste, one se razlikuju po frekvenciji.

Uzrok tome leži u ponašanju našeg mozga, koji negativne misli emituje na različitim frekvencijama: što su misli negativnije, to je frekvencija niža.

Najvišu frekvenciju moždanih talasa imaju negativne misli prve grupe od 16 do 18 Hz, a najnižu četvrte grupe od 6,25 do 9 Hz.

Tabelarni pregled frekvencija emitovanja negativnih misli nezadovoljstvo 16-18 Hz borba za vlast 9-14 Hz tuga i žalost 8-11 Hz srah za život 6,25 Hz

Ova razlika u nivou frekvencije energetskih talasa negativnih misli dovodi do razlike u intenzitetu njihove štetnosti, jer što je frekvencija niža, to će oštećenje aure biti dublje, pa će štetne posledice biti veće.

Mehanizam delovanja stresa i negativnih misli

Zašto nastaju negativne misli?

One nastaju kao rezultat zabrinutosti za egzistenciju, za život, za način života, svoj i svoje okoline. Pomisao o nekoj šteti, bilo koje vrste, koja može da zadesi ili je zadesila osobu, posledica je razmišljanja ili informacija o stvarnom događaju ili stvarnoj opasnosti. One su reakcija na neka stanja, ali pogrešna reakcija, jer umesto da se traži izlaz iz te krizne situacije, traže se za to krivci i njima se upućuje osveta.

Svaka misao, pa i negativna, energetski gledano predstavlja talas koji se emituje iz mozga i ima oblik lopte ili sfere, koja se pri udaljavanju sve više povećava. Šireći se munjevitom brzinom, talas prolazi kroz telo i auru i trenutno stiže čak do kraja svemira.

Ako misao samo jednom proleti kroz glavu, onda je to jednokratno emitovanje talasa, koji odmah potom iščezava, ali ukoliko se misao stalno nalazi u glavi, ako se stalno misli na jednu istu stvar, tada se talas kontinualno emituje, sve dok misao traje.

Talas negativne misli, prolazeći kroz auru i telo, neutrališe sivu bioenergiju prilikom kontakta sa njom. Ako se radi o više istovremeno emitovanih, različitih, štetnih misli, doći će do oštećenja aure na više mesta. Kod ponavljanja iste negativne misli oštećenja se produbljuju i proširuju.

Energetski žele

Neutralisanje ili uništavanje sive bioenergije zavisi će od intenziteta tog talasa i njegovog trajanja. On, naravno ne uništi, pri prolazu svu sivu bioenergiju, nego svaki od tih talasa uništava jedan delić, u skladu sa njegovim intenzitetom. Rezultat međusobnog delovanja ove štetne energije, bez obzira na to da li potiče od talasa negativnih misli ili polja stresova, i sive bioenergije iz naše aure, predstavlja treću vrstu energije koja se zadržava na mestu gde se nalazila siva Bioenergija.

Posmatano u meditaciji izgledala je kao energetski žele, gusta i lepljiva. Energetski žele ne deluje agresivno ni na jednu energiju u auri, ali njegova pojava u njoj predstavlja najveće zlo, jer ne samo da govori o tome da je došlo do uništenja dela preko potrebne sive bioenergije, nego dovodi i do blokade kretanja bele bioenergije i oštećenja informacionih signala. Negativne misli deluju na isti način u auri i. telu, neutrališući jedan deo sive bioenergije i stvarajući energetski žele.

Ovo smanjenje sive stvara disproporciju njenog odnosa sa belom bioenergijom i dovodi do usporavanja ili čak zaustavljanja kretanja bele bioenergije kroz kanale prema energetskom stabilizatoru.

Prekid odvođenja bele bioenergije uz istovremeno dovlačenje novih količina koje se izbacuju iz stabilizatora, dovodi do njenog nagomilavanja u nekim delovima aure, a time i do stvaranja još veće disproporcije između sive i bele bioenergije i još većeg usporavanja cirkulacije bele.

Istovremeno ostali delovi aure i tela dobijaju nešto manje bele bioenergije od neophodne, što dovodi do generalnog otpuštanja ili oslobađanja sive bioenergije u slobodan prostor, proporcionalno nedostajućoj beloj bioenergiji, koja ju je do tada vezivala za sebe.

Glavni problem koji se javlja usled negativnih misli jeste usporavanje ili potpun prekid protoka bele bioenergije iz pojedinih delova aure ka energetskom stabilizatoru. Posledica toga je odstupanje od zakona bioenergije i pojava bolesti.

Prvi zakon

Zbog smanjenog priliva bele bioenergije, u pojedinim delovima aure, u odnosu na potrebni, dolazi do oslobađanja odgovarajućeg dela sive bioenergije, koji napušta auru i odlazi u slobodan prostor, pošto se ova energija u auri može zadržati samo ukoliko je povezana sa belom bioenergijom u tačno utvrđenom odnosu. Odlazak dela sive bioenergije dovodi do smanjenja njenog ukupnog nivoa ispod optirnalnog, za celu auru, što predstavlja odstupanje od prvog zakona bioenergije.

Drugi zakon

Smanjeni priliv bele bioenergije u Energetski stabilizator dovodi u njemu do pada učešća ove energije ispod optimalne od 14,97 %, predviđene drugim zakonom bioenergije, što prouzrokje njegov slabiji rad, odnosno smanjenje količine raspršene bele bioenergije u auri, u odnosu na potrebnu.

Treći zakon

Zbog blokade kanala bele bioenergije od strane energetskog želea, nema odvođenja njenih viškova iz pojedinih delova aure, pa na tim mestima dolazi do njenog nagomilavanja; slabiji rad energetskog stabilizatora ne obezbeđuje raspršivanje dovoljne količine bele bioenergije, pa se u' nekim delovima aure javlja smanjenje u odnosu na potrebnu količinu. Posledica ovih pojava je odstupanje, u oba slučaja, od trećeg zakona bioenergije koji zahteva da odnos sive i bele bioenergije u svakoj tački aure i tela, bude 90,1: 9,9.

Negativna misao, koja se javlja kao rezultat razmišljanja, ili je vezana za ono što stres donosi, dovodi do spuštanja frekvencije moždanih talasa u određenoj meri. Što je negativna misao, odnosno stres fatalniji po osobu, spuštanje frekvencije moždanih talasa je veće.
Dakle, stresna situacija ili razmišljanje, koje dovodi do negativnih rnisli, snižava frekvenciju rada mozga, a moždani talas, koji predstavlja našu misao vezanu za ovo stanje, sastoji se od energije koja oštećuje energetsku strukturu aure i tela.

To oštećenje biće na onoj frekvenciji na koju se rad mozga spustio, odnosno Energetski talas naših štetnih misli oštetiće energetsku strukturu aure na onoj frekvenciji na kojoj se on sam nalazi.
Razni nivoi frekvencija stresova i negativnih misli proizvešće razna oštećenja energetske strukture aure i tela. Sto je ta frekvencija niža, dejstvo je razornije.
Objašnjenje za ovu pojavu nalazi se u činjenici da ljudska Aura istovremeno postoji ne samo na 20,6 Hz, nego i na nižim frekvencijama.
Sto je frekvencija energetskog talasa negativne misli niža, to je njegovo delovanje razornije, jer utiče na sastav aure na nižim frekvencijama, koji pri razvoju aure prethodi višim frekvencijama, pa su i štetne posledice mnogo veće.
Donje frekvencije predstavljaju njenu osnovu i oštećenja aure na tim frekvencijama imaju neuporedivo štetnije dejstvo po auru na 20,6 Hz nego da se to desilo negde u višim slojevima.

To se može uporediti sa situacijom kada odrastao čovek dobije neko oboljenje i kada bi taj čovek to oboljenje dobio još kao dete. Posledice bi bile znatno štetnije kada bi se ta bolest vukla još iz detinjstva.

To je moguće ilustrovati i pretpostavkom da je neko otišao u prošlost, nešto tamo uradio i onda se vratio u sadašnjost. Posledice toga akta bi izmenile sadašnjost.

Još bolji primer je kada se u jednoj višespratnoj zgradi ošteti deo konstrukcije na nekom od gornjih spratova, opasnost po zgradu će biti daleko manja nego kada se ošteti neki od donjih spratova.

Najniža moguća frekvencija negativnih misli je 6,25 Hz i one ostavljaju oštećenja aure upravo na toj frekvenciji.
Neutrališući sivu bioenergiju na toj frekvenciji, one dovode, ne samo do prekida tokova bele' bioenergije, nego i do zastoja u razvoju celokupnih sistema. Prenošenje ovih oštećenja na više frekvencije dovešće do većih odstupanja i u funkcionisanju i u konstrukciji aure.

Sva ta odstupanja od normale su samo štetna. Negativne misli oštećuju auru svakodnevno, tokom celog života, na više frekvencija, čiji rezultat predstavlja pogoršanje zdravlja.

Dr. Ljubiša Stojanović

nastaviće se...

уторак, 12. јул 2011.

Tesla - covek andjeo

Dana 10. jula 1855. godine, paroh smiljanski Milutin Tesla je zapisao:
„Juče je vrućina velika i vazduh težak, popodne padala je krajem Velebita kiša, a pred veče izvedrilo se i bio je vazduh leden, nebo se smušilo i zvijezde sjale kao igda. Najedanput blesnu od strane istoka i kao kad bi zabuktalo skupa trista luča potegnu na zapad, zvijezde ukloniše se i bi reći sva priroda stade. Pojavljivanje pak preko svoda neba prolazeći činilo je se tako blizu kao da bi ga iz praće dovatiti mog'o, a čulo se je kao daleki vodopad i prosipajući od sebe varnice ostavljalo je modre pruge za sobom... “Godinu dana posle ovog znamenja paroh Milutin je 10. jula 1856. godine, dobio sina. Dečak se rodio tačno u ponoć, sa srcem koje je kucalo na desnoj strani grudi.
O tim znacima koji su nagovestili da će biti jedinstven među ljudima, Nikola Tesla piše: „Nešto sasvim neobično mora da se desilo pri mom rođenju, pa su mi roditelji tada namenili sudbinu sveštenika“.

NAČIN ŽIVOTA

Po kazivanju samog Tesle neki događaji su posebno uticali na njegov život i odredili način ponašanja.
„Kad mi je bilo šest godina – piše Tesla – desilo se da sam se zatvorio u jednu malu kapelu u nepristupačnoj planini, koju sam samo jedanput posetio te godine. To je bilo mesto mnogih krvavih susreta i u blizini je bilo groblje. Tamo sam bio zatvoren dok sam tražio gnezda nekih ptičica; proveo sam noć najstrašniju od svih noći u svom životu, u društvu sa duhovima umrlih... Konačno, kao nekim čudom, mene su spasli i tada su moji roditelji rekli: ‘On svakako mora da ide u sveštena lica, mora da bude sveštenik’. Sve što se dešavalo posle toga, bez razlike šta, samo ih je učvršćivalo u toj odluci“.

Uverenje roditelja da se radi o izabraniku Promisli potkrepilo je i pad malog Nikole u kazan sa vrelim mlekom. Kad su ga izvukli sa čuđenjem su primetili da mu se na telu pojavio samo jedan otok. I to na kolenu kojim je dodirnuo vreo kazan. Na to su, kako piše Tesla, roditelji opet rekli: „Zar to nije bilo čudo? Jesi li ikad čuo za tako nešto? On će sigurno biti episkop, mitropolit, možda i patrijarh“.
U svojoj osamnaestoj godini Tesla je stigao do raskrsnice, do prelomnog događaja koji mu je odredio dalji život.

„Duboko sam poštovao svoje roditelje – piše Tesla – pa sam zato odlučio da počnem da učim za sveštenika. Upravo, tada se desilo nešto... Izbila je ogromna epidemija kolere, koja je desetkovala stanovništvo i, dabome, ja sam je odmah dobio. Kasnije je to prešlo u edem pluća, plućnu slabost i sve vrste bolesti dok konačno nisu za mene naručili sanduk. U toku mog buncanja u nesvesti, kada su već mislili da umirem, otac je došao do mog kreveta i pomilovao me: ‘Biće ti dobro’. ‘Možda’, odgovorih, ‘ako me pustiš da studiram tehniku’. ‘Svakako da hoću’, uveravao me on, ‘ići ćeš na najbolju politehničku školu u Evropi’. Ja sam se oporavio na zadivljenost svih, moj otac je održao reč i posle jedne godine lutanja po planinama i vraćanja u dobro fizičko stanje, otišao sam na Politehničku školu u Grac u Štajerskoj, jednu od najstarijih ustanova“.

Šta se sve dešavalo u duši uplašenog dečaka šćućurenog pored oltara u društvu sa duhovima umrlih; izvučenog iz vrelog mleka; obolelog na smrt... ? Nisu li namerom Promisli i ti slučajevi doprineli njegovom kasnijem vrlinskom ponašanju koje ga je razlikovalo od običnih ljudi? Živeo je kao devstvenik i odlikovao se telesnom i duhovnom čistotom.

ČUDESNE MOĆI

Sveti Ilija i sveti Sava mogli su da izmole od Gospoda munje i gromove. Tesla ih je proizvodio snagom svog uma, otelotvorenom u njegovim izumima. To živo potvrđuje i jedan od opisa njegovih ogleda:

„Za prvim praskom iznad krova usledio je jedan mnogo jači, a zatim jedan jak kao pucanj puške. Sledeći je bio još jači. Tutanj visoko gore postajao je sve gromkiji i gromkiji, a onda se pretvorio u pravu topovsku grmljavinu sa pražnjenjima koja su brzo sledila jedno za drugim. Urnebes je bio strašan i grmljavina je potresla zgradu iz temelja. U zgradi je blještala avetinjska plava svetlost. Na kalemovima su buktale mase ognjene kose. Svaka stvar u zgradi bacala je igličaste plamene trake“.
Tesla je imao i čudesnu moć koju su posedovali sveti Ilija i sveti Sava. Oni su mogli da proreknu ono što bi se kasnije desilo zlim ljudima. O srodnoj moći, koju je i sam imao, Tesla piše:
„Naime, kad god su mene, ili nekog kome sam bio privržen, ili delo kome sam se posvetio, drugi povređivali, na poseban način, koji bi mogao najjednostavnije da se okarakteriše kao krajnje ružan, osećao sam to kao naročit i neopisiv bol, koji sam u potrazi za boljim imenom okvalifikovao kao ‘kosmički’ a ubrzo zatim redovno se događalo da su oni koji su nanosili bol, loše prolazili... “.

ANĐEO NAUKE I ZNANJA

Mnogo je jasnih znakova koji uzvišenim jezikom smisla svedoče da je Nikola Tesla promišlju odabran da bude zemaljsko oličenje bestelesnih sila – očovečeni anđeo koji je uneo svetlost u domove ljudi.
U svetu duhovnih praslika jednorodna nit spaja mitskog Prometeja, biblijske anđele i Teslu: među ljude su doneli vatru, prosvetljenje i svetlost.
U navedenom smislu dve slike posebno odlikuju predstavu koju imamo o Nikoli Tesli. One se međusobno prožimaju i preobražavaju jedna u drugu.
Na jednoj, Tesla je u mraku, među belim golubovima, a na drugoj, u laboratoriji, okružen bukom blistavih munja i vatrenih jezika. „Njegova silueta – opisuje engleski novinar M. Gavern – se ocrtavala jasno u jednom električnom polju što je oblikovalo bezbroj plamenih jezičaka... “.
Kako to da Teslu obeležavaju baš beli golubovi i vatreni jezici? Nije li i to onaj duboki trag koji budi nadu da se na našu radost, večno i neprolazno jasno ispoljava i u ovom prolaznom svetu?
Savršena lepota i neprolazna vrednost ovog traga je u tome što hujanje nevidljivog izvire iz same suštine života – iz novozavetnog svedočanstva o mističnom dodiru vidljivih, golubova i plamenih jezika sa bestelesnim, Svetim Duhom:
„A kad je Isus kršten, izađe odmah iz vode. I gle, otvoriše mu se nebesa i vide Duha Božjega gde silazi kao golub i ide na njega“ (Mt. 13, 16).
„I odjednom nasta huka sa neba kao kad duva silan vetar, te ispuni svu kuću u kojoj su sedeli. I pokazaše im se jezici koji se razdeliše, kao da su od vatre, pa se na svaku od njih postavi po jedan. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim... “ (Del. Ap. 2,2-5).

Prekrasan znak koji nagoveštava bestelesni dodir Teslinog bića sa daškom Duha Svetoga, izvire i iz ovog dirljivog opisa. Ostavio ga je sam Tesla:
„Hranio sam golubove, na hiljade njih, već godinama. Hiljade njih, ko bi ih sve zapamtio. Međutim, bio je jedan golub, divna ptica, čisto beo sa svetloplavim pegama na krilima: on je bio nešto drugo. Bila je to ženka. Mogao sam je prepoznati bilo gde. I ona je mene mogla da pronađe na svakom mestu. Trebalo je samo da pomislim na nju, da je pozovem i ona bi doletela. Ja sam nju razumeo i ona je razumela mene. Voleo sam tog goluba.

A onda, jedne noći dok sam u mraku ležao na krevetu, i kao obično rešavao neke probleme, uletela je kroz otvoren prozor i sletela na moj sto. Znao sam da sam joj potreban; htela je da mi saopšti nešto važno, pa sam ustao i otišao do nje.
Gledao sam je i znao da želi da mi kaže – da će umreti. A onda, kad sam to shvatio, video sam svetlo iz njenih očiju – snažan snop svetlosti. Da, bila je to stvarna svetlost, snažna, blistava, zaslepljujuća svetlost, snažnija od svetlosti i najjače lampe u mojoj laboratoriji.

Kada je moj golub umro, nešto je nestalo iz mog života. Do tada sam bio sasvim siguran da ću završiti sve svoje zamisli, iako sam imao ambiciozan program, ali kad je golubice nestalo znao sam da je moje životno delo okončano“.
U ovom događaju kao da je sam Duh Sveti, preko svog telesnog oličenja, belog goluba, nagovestio Tesli da je njegovo zemaljsko bitisanje privedeno kraju.

U kojoj meri je Tesla zaista bio prenosilac onoga što po, milosti Božijoj, ljudi dobijaju od četvrtog među sedam velikih duhova – arhanđela Urijela?
Ime Urijel znači svetlost ili oganj Božiji. On je starešina bestelesnih sila, anđela zaduženih da prosvetljuju ljudske umove i da im otkrivaju istinska znanja i korisne naučne tajne.

O blagodetima koje oni prenose Promišlju odabranim ljudima, vidinski mitropolit Neofit, u knjizi Praznične propovedi, piše: „Urijel je anđeo nauke i znanja. Istinsko znanje je od Boga, koji ga ljudima šalje preko svojih duhova. Mi znamo da su se mnoga korisna otkrića u oblasti nauke rađala u umu naučnika iznenada, kao po nekom otkrivenju. To je ozarenje od anđela svetlosti i znanja“.
Među svedočanstvima ovih mitropolitovih reči, jedno posebno iskustvo je doživeo i opisao sam Tesla:
„Jedno posle podne, kojeg se uvek sećam, zadovoljno sam šetao sa svojim prijateljem u gradskom parku i recitovao pesme. U to vreme znao sam napamet čitave knjige, reč po reč. Jedan od njih je bila i Geteov Faust. Sunce je baš zalazilo i podsetilo me na slavno mesto:

Sunce izmiče i dan umire,
A ono dalje novi život stvara...

Kad sam u inspiraciji izgovorio te reči, ideja mi se pojavila kao blesak munje, i u jednoj sekundi bila je otkrivena istina. Štapom sam crtao po pesku dijagrame koje sam pokazao šest godina kasnije u svom predavanju pred Američkim institutom elektroinženjera... Ideje su dolazile neprekidno kao nošene nekom strujom, i jedina teškoća bila je u tome što sam morao da ih brzo hvatam... “.

Slika Sunca je u Tesli pokrenula blesak Urijelove munje u trenu, anđeo svetlosti ga je nadahnuo genijalnom idejom, otkrićem obrtnog magnetnog polja i elektromotora zasnovanog na istom principu. Teslini izumi su obeležili ovaj vek i bez njih bi naša civilizacija – jednostavno (pre)stala. Današnji sistemi snabdevanja električnom energijom zasnivaju se na Teslinim izumima. Njegovi električni motori su u svakoj fabrici, a generatori naizmenične struje pokreću sve – od uglja do atomske energije.
I pored toga, verovatno dubokom voljom Promisli, Tesla je još za života skoro zaboravljen. Kao da je sama Promisao namerno ostavila da zagonetni Tesla ostane neotkrivena i neistrošena tajna koja čeka svoju odgonetku u nekom budućem vremenu. A nevidljiva svetska zajednica duhovnih vodiča i naučnih genija u tišini istražuje Tesline zamisli i čuva rezultate dostignutih saznanja o čistoj energiji, sili značenja, vizitoru, vedtoru... za ono zlatno doba o kome Tesla predviđa:

„Sa svetlošću, koju iz same sredine uzima, sa silama koje u njoj crpimo, sa svakim oblikom energije koju bez napora dobijamo iz neiscrpnog slagališta prirode, čovečanstvo će džinovskim koracima napredovati. I sama pomisao na takve veličanstvene mogućnosti uzdiže naš um, jača naše nade i ispunjava naša srca najvišim uživanjem“.

Teslini protivnici rasipnički troše i gube energiju na svoje bezumlje. Njihova moć opada i prolazi. Dolazi zlatno doba arhanđela Urijela i – Nikole Tesle.

***

Zaronivši u dubine Teslinog dela, u živi spoj uma i materije, profesor Velimir Abramović nadahnuto predviđa: „Neumitno dolazi novo doba, vreme tehnike oplemenjene duhom. I ma koliko to nama izgledalo neverovatnim, prestonica nove civilizacije biće Beograd. U njemu je grob Nikole Tesle... Možemo reći da je to slučajno ili ostaviti malo mesta za mogućnost da tu nečega ima, da su neke kosmičke sile umešale prst. Kako inače objasniti da su iz Amerike poslali Tesline ostatke, iako on nikada nije imao srpsko ili jugoslovensko državljanstvo, već austro-ugarsko i američko“.

Pepeo Teslinih zemnih ostataka i naučna zaostavština čuvaju se u Beogradu, u muzeju njemu posvećenom. Ta činjenica budi prosvetljujući osećaj bliskosti sa nečim mnogo dubljim. Možda i sa samim izvorom one žive vode čiji žubor neprekidno podseća na nevidljivi plan Promisli: Beogradom je razvejan i pepeo Svetot Save. U simboličkom smislu zemni ostaci ta dva uzora su „ognjem uzneseni“ da bi i na taj način bila ukazana počast besmrtnim dušama i duhovnoj energiji.
Piše Spasoje Vlajić

субота, 09. јул 2011.

Naucna istrazivanja

"Uopšte nećemo morati da prenosimo energiju. Jednom, kada se smeni mnogo generacija, naše mašine će da pokreće energija koja se nalazi u svakoj tački univerzuma... Svuda u prostoru se nalazi energija..."("Moji izumi: autobiografija Nikole Tesle")

Čak i materija koju zovemo neorganskom, za koju se veruje da je mrtva, reaguje na nadražaje i daje nepogrešive dokaze da poseduje životne principe.... Energija koja pokreće univerzum upravlja životom. Drugim rečima, sve što postoji, organsko ili neorgansko, bilo da se kreće ili da je inertno, podleže stimulansima iz okoline. Ne postoji pukotina, niti prekid u kontinuitetu, ne postoji specijalna ni određena vitalna supstanca.(Nikola Tesla:"Kako kosmičke sile kreiraju našu sudbinu")"Potrebno je da se koriste oscilacije pri kojima je stepen radijacije energije u prostoru u obliku HERCIJANSKIH ILI ELEKTROMAGNETNIH TALASA veoma malli.Da bih to pojasnio, reći ću da bi te frekvencije trebalo da budu manje od dvadeset hiljada u sekundi, mada bi mogli da se ostvare i kraći talasi. Najniža frekvencija bi trebalo da bude šest u sekundi, u kom slučaju ne bi bilo više od jednog kolena, na ili blizu osnovne ploče, i koliko god to može da zvuči paradoksalno, EFEKAT ĆE BITI POJAČAN SA UDALJENOŠĆU.." (Kanadski patent 142,352 "Umetnost prenosa električne energije kroz prirodne medije")


"Da li je iko do sada mogao da demantuje da svi milioni pojedinaca, sa svim bezbrojnim karakteristikama i vrstama čine entitet, celinu? Mada imamo slobodu da mislimo i delujemo, spojeni smo zajedno, kao zvezde na nebeskom svodu, sa nerazdeljivim vezama. Te veze ne mogu da se vide, ali možemo da ih osećamo. Ja posečem prst, i to me boli jer je prst deo mene. Kada vidim povređenog prijatelja i to me boli, jer, moj prijatelj i ja smo jedno. I onda kada vidim pogođenog neprijatelja, delić materije za koje od svih delića materije u univerzumu najmanje marim, čak i to me rastuži. Zar to ne dokazuje da smo svi mi samo deo celine?
(Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Nalazi se u svemu što možemo da spoznamo - u kretanju planete, u dizanju i povlačenju plime, u strujanju vazduha, kretanju klatna, oscilaciji električne struje, i u beskonačnoj raznovrsnosti fenomena organskog života. Zar ga čitav ljudski život ne potvrđuje? Rođenje, rast, starost, i smrt neke ososbe, porodice, rase, ili nacije, šta je to drugo nego ritam?"(Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Čovek ipak nije obična masa, sačinjena od atoma koji kruže i molekula, koja sadrži samo toplotnu energiju. On je masa,koja ima neke više kvalitetete sa kreativnim principima sa kojima je preokupiran. Njegova masa, kao voda u talasu okeana, je u stalnoj razmeni, novo smenjuje staro. Ne samo to, on razvija svetlost i kada umire, nezavisno povećava svoju masu, i po zapremini i po gustini. A najlepše je to, što može da ubrzava i usporava svoje kretanje pomoću misteriozne sile koju poseduje, koristeći više ili manje energije iz druge supstance i pretvarajući je u energiju motivacije." (Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Svako bi trebalo da ceni svoje telo kao dragoceni dar dobijen od onoga koga volimo iznad svega, kao veličanstveno umetničko delo, neopisive lepote i majstorstva koje prevazilazi granice ljudskog shvatanja, koje je tako nežno da reč, pogled, pomisao, može da ga povredi.." (Nikola Tesla: "Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Moje visoke frekvencije," [Tesla] bi govorio, "deluju anti-bakteriozno ." Tako je postala dnevna rutina da se pronalazač skine, stane ispred svojih aparata i uključi ih. Njegovo telo bi prekrila igličasta korona i to bi poboljšalo stanje." ("Mark J. Seifer: Wizard, Život i vreme Nikole Tesle, Biografija genija")

"Odakle dolazi sva moć motivacije? Gde je izvor koji sve pokreće? Vidimo kako okean raste i pada, kako reke teku, vetar, kišu, grad i sneg kako udaraju u naše prozore, vozovi i parobrodi dolaze i odlaze, čujemo šklopotanje karuca, glasove sa ulice; mi osećamo miris i ukus; i razmišljamo o svemu tome. I svo to kretanje, od urlika moćnog okeana do suptilnog kretanja naših misli, sve ima jedan zajednički uzrok. Sva ta energija dolazi od jednog jedinog centra, jednog jedinog izvora - od sunca. Sunce je pokretač svega. Sunce održava ceo ljudski život i snabdeva svu ljudsku energiju."
(Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Onoga dana kada nauka počne da proučava nefizičke fenomene, napraviće veći progres u jednoj deceniji nego za sve vekove svoga postojanja."(Moji izumi: autobiografija Nikole Tesle)

"Tu se on pojavljuje kao potpuno razvijeno biće, Čovek, u misterioznoj žudnji, neverovatan i neobuzdan: da imitira prirodu, da kreira, da stvori sebi čuda koja može da sagleda... Već odavno je shvatio da sva materija,koja može da se sagleda potiče od primarne supstance, ili čestice koju ne može da pojmi, koja ispunjava sav prostor, Akaše ili svetlećeg etra, na koji deluje sila koja daje život, Prana, ili kreativna sila, koja stvara, u beskrajnim ciklusima, postojanje svih stvari i pojava. Primarna supstanca, ubačena u sićušne kovitlace nepojmljive brzine, postaje čvrsta materija; koja podleže sili. Kretanje prestaje i materija nestaje, vraćajući se u primarnu supstancu.." (Moji izumi: autobiografija Nikole Tesle)

Otto Warburg , dobitnik Nobelove nagrade

"Ćelije raka su na 15 millivolta , stare ćelije su na oko 50 millivoltsa a normalne ćelije su na oko 100 millivolta. Tesla kalem je molekularni pojačivač. Svaka ćelija u telu ima malu bateriju u sebi. Kada se ta baterija prazni, zbog stresa, povrede, ili bolesti, imaće problema sa elektricitetom. Tesla kalem ponovo puni baterije. Ovaj uređaj ponovo povećava voltažu u tim ćelijama tako da hemijski i enzimski proces može neometano da radi."

(Prilikom Rekonektivnog isceljivanja praktičar deluje kao Tesla kalem sa dodatnom navojnicom.)

Goran Marjanović piše u svom članku "Teslini nehercijanski talasi":

"Opis multi-dimenzionalne strukture Jedinstva koju Model podrazumeva zahteva potpunija objašnjenja, ali za sada da kažemo, na vrlo uprošcen način, da četvrta dimenzija (koja je vertikalna (u odnosu na sve tri "naše već postojeće") ima pravac koji može najpribližnije da se objasni rečima "sa druge strane" (i obrnuto)."

Eksperimenti sa Teslinim (nehercijanskim) talasima

"...model ukazuje na to da Teslin transformator predstavlja daleko kompleksniju mašinu. On je multidimenzionalno rezonantan, kako «sa samim sobom» (između parcijalnih delova mašine međusobno), tako i sa čitavim okolnim ambijentom, uključujući Zemlju (tj. makro strukturu) i «vakuum» (mikro strukturu), ili, ako koristimo terminologiju Modela, podjednako spolja i iznutra, što omogućava značajno kompleksniji proces "oscilirajuće" energije i energetske transformacije. Sa klasičnim (hercijanskim) aparatima to jednostavno nije moguće, jer ne postoje potrebni uslovi za «multidimenzionalnu rezonancu»."(Goran.Marjanović, Tajna Teslinih kalemova )"Prema P.D. Uspenskom (G.I.Gurdijev), u "U POTRAZI ZA ČUDESNIM", fragmenti nepoznatog učenja", jedan od osnovnih zakona svemira je zakon broja 7, ili zakon oktava. Da bi se shvatilo značenje ovog zakona, neophodno je da se svemir posmatra i kao nešto što se sastoji od vibracija, a što je sasvim analogno tumačenjima npr. Walter Russell-a: «sve je svetlost!»... U ovom kontekstu vibracije su prema uobičajenom gledištu prihvaćenom na zapadu, kontinualne. To znači da se obično smatra da se vibracije odvijaju neprekidno jačajući, odnosno slabeći, sve dok deluje sila početnog impulsa koja je izvazvala tu vibraciju i koja savladava otpor u sredini u kojoj se vibracije odvijaju ... "

"Po drevnom znanju shvatanje vibracija je na principu diskontinuiteta vibracije, što se sasvim podudara sa našim konceptom kvantiranosti gustina energije (prostor-vremena). Princip diskontinuiteta vibracija označava definitivnu i neophodnu osobinu svih vibracija u prirodi, bilo da jačaju ili slabe, da se razvijaju, ne uniformno, već sa periodčnim ubrzanjima i usporavanjima. Ovi zakoni su ilustrovani slikom 3, eneagramom večitog kretanja (P.D. Uspenski) za kojim su ljudi tragali od najdrevnijih vremena i tražili izvan sebe ono što je bilo u njima, pokušavajući da perpetuum mobile konstruišu onako kako se konstruiše (3D) mehanička mašina, dok pravi «perpetuum mobile» predstavlja deo složenog, višedimenzionalnog, večitog kretanja i ne može se stvoriti odvojeno od takve strukture. "

"Njeni tehnički, gabaritno-električni parametri proizilaze iz konkretnih radnih uslova i znatno odstupaju od vrednosti koje karakterišu predajni «extra coil». Razlog za to su neuporedivo veća gustina energije na strani predajnika, zbog čega dolazi do deformacije lokalne prostorno-vremenske strukture i ispoljavanja relativističkih efekata, što ima za posledicu promenu niza parametara uključujuci permitivnost i permeabilnost sredine." (G. Marjanović, "Tajna Teslinih kalemova")


Slika 3: Eneagram, P.D. Uspenski


Zanimljivo je da je eneagram Uspenskog (gore) isti kao Pitagorin eneagram (pretodna slika), koji se koristi i u hrišćanstvu (dole).Eneagram je multidimenzionalni simbol transformacije kroz Licnu Rekonekciju koji ima više nivoa . On obezbeđuje strukturu i proces za promenu. On otvara put za kompletan razvoj ljudskog bića.

Marjanović podvlači da je “ekstremno velika gustina kraj transformatora, što stvara deformaciju struckture lokalnog vremena-prostora i manifestacju relativističkih efekata, što, kao posledica, kreira promenu čitave serije parametara, uključujući dielektričnu konstantu i propustljivost okruženja.“ (G. Marjanović, "Tajna Teslinih kalemova")

“Teslini talasi imaju neki svoj kvant-nositelj i nisu samo kvantitativno različiti po frekvenciji nego i kvalitativno, po svojoj energetskoj strukturi i formi. „Oni su dimenzionalno bogatija forma energetske vibracije“, rekao je Marjanović, „koju mi u našem kvazi-realnom prostoru kojeg opisujemo sa tri prostorne i jednom vremenskom dimenzijom, možemo vidjeti samo kao njihovu sjenku, ili u obliku elektromagnetskih talasa malo neobičnog načina širenja, ili u obliku longitudinalnih talasa ili pak u nekim gravitacijskim anomalijama. No, oni su ustvari sve to zajedno, ali mi nemamo zajednički naziv koji bi sve te aspekte objedinio“. ("Tajna Teslinih valova" , Krešimir Mišak)

William A. Tiller, Ph.D.
Počasni profesor Stanford univerziteta

“U 1970. bio sam Predsednik katedre u Stanfordu i ozbiljno sam se zarekao da počnem da radim na polju duhovno-energetske nauke paralelno sa mojom konvencionalnom naukom. Napisao sam četiri knjige iz te oblasti.

“Stvaran problem je bila informativna medicina, koja je na neki način udaljena od energetske medicine, koja je još uvek, na neki način, udaljena od hemijske medicine. Hemijska medicina je ono što smo imali u prošlosti, jer shvatali smo da će – što je jednostavna metafora - ako stavimo bakterije u čašu vode i ubacimo nekoliko komadića srebra, bakterije da uginu. Ljudi su verovali da se to dešava zbog hemijskog procesa u kontaktu, što je dovodilo do hemijske industrije.

Međutim, ako, ustvari, napravite identičan eksperiment u kome ćete srebro da stavite kao elektrodu u fluorescentnoj tubi i usmerite svetlost na teglu, opet ćete ubiti bakterije. To vodi u energetsko lečenje. Štaviše, utvrdili smo da, ako imate u istoj sobi teglu sa bakterijama u vodi i uključite električni aparat sa određenom namerom – onda ćete vrlo brzo ubiti bakterije. To je ustvari razmenjena informacija. A to vodi u informacionu medicinu."

“Svetlost je sačinjena od mnogo različitih energija. Tu je, naravno, električna svetlost, o kojoj svako zna. Najvši nivo ljudskog tela je sav u vezi elektromagnetne energije. Tako možete da koristite svetlost, na način, na koji se koristi u energetskoj medicini, naročito na akupunkturnim tačkama, da obezbedite sistematično lečenje tela.

“Ili možete da odete na viši stepen... magnetno-električnu energiju. To takođe sadrži i aspekt svetlosti. I na svim tim višim dimenzijama postoji svetlost koja obavlja komunikaciju između različitih aspekta supstance na nivou živih bića.

“Došao sam do stanovišta da smo oduvek zračili i primali jedni od drugih na mnogo, mnogo načina, a jedini način za koji naša sadašnja nauka zna je elektromagnetni. Oni iz nivoa viših dimenzija nam još nisu kvantitativno pristupačni jer su instrumenti koje imamo primarno dizajnirani za električni atomsko molekularni nivo realnosti, pa su stoga ograničeni na radijaciju koja je spora ili jednaka brzini elektromagnetne svetlosti.

Međutim, u okviru onoga što ja koristim da shvatim eksperimente na kojima sam radio proteklih 35 godina, i na kojima su i drugi ljudi radili, mnoge od tih „energija“, osećam, putuju brže od brzine svetlosti i stoga ne mogu da budu izmerene konvencionalnim instrumentima.

Sada smo napravili instrument koji može da registruje te više nivoe realnosti na višim dimenzijama. To su tek počeci, ali na njemu barem možemo da očitavamo rezultate. To je veoma značajno, tako da možemo da počnemo da promatramo prostor u kome rade iscelitelji i da objasnimo nivo efektivnosti onoga što rade na nivou energije, u smislu kvantitativne merljivosti tog konkretnog prostora."


Prof. Velimir Abramović, PhD

"[Tesla] Izumitelj neizmenicne struje, polifaznih motora i generatora, rotacionog magnetnog polja, radija, teleautomatike, izumitelj na čijim se patentima zapravo zasniva energetika dvadesetog veka, radio je decenijama potpuno usamljeno na naučnom objašnjenju kosmičkih procesa, u nameri da teorijski objedini materijalno i duhovno, isto onako kako je to učinio u svojim prakticnim pronalascima." (Metafizika i kosmologija naučnika Nikole Tesle)

"Informacija, koja označava obrazac vremena, i Komunikacija, koja označava rezonancu sistema, su ključni znaci promene u evoluciji osnovnih ideja." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Civilizacija koja je zasnovana na Prostoru i žrtvovanju će biti okončana. Globalna civilizacija Nikole Tesle dolazi, zasnovana na stvarnom razumevanju Vremena i svesnom kontrolisanju promena. " (V.Abramović: "Nikola Tesla")
.....
"Upravo tada, već kao zreo naučnik, on dolazi do presudnih generalnih zaključaka koji će sigurno uskoro otvoriti potpuno novu stranicu u savremenoj nauci. " (V.Abramović: "Metafizika i kosmologija naućnika Nikole Tesle")

"Da li bi bilo preterano reći da je Tesla još 1900. postavio mogućnost telekomunikacionog sistema globalnog društva u svom slavnom projektu "Svetski sistem"? Možemo li da Teslu smatramo spiritualnim predhodnikom nove naučne i tehnološke civilizacije koja se zove Tesliana? U Tesliani vladaju zakoni tehnologije "dizajniranja vremena", gde će pomaci u vremenu, ili tačnije nesinhronizovanost različitih nivoa fizičkih procesa, biti jedini i neiscrpan izvor energije."(V.Abramović:"Nikola Tesla")

"Pošto je verovao da je Univerzum živ i da su ljudi u određenoj meri "automati" koji se ponašaju prema planovima Kreatora, Tesla je dao originalnu teoriju memorije. Smatrao je da ljudski mozak nema sposobnost da pamti u smislu, u kome mi to smatramo (kroz biohemijske ili biofizičke procese) i da je memorija samo reakcija ljudskog mozga na periodične spoljašnje nadražaje.

Zaista, zar to nije čudno da Tesla, koji je imao veoma dobro pamćenje (govorio je sedam ili osam jezika) i imao ejidetsku imaginaciju, može da smatra da ne postoji ljudska memorija? Još je interesantnije da autor nekoliko stotina naučnih izuma nije smatrao da su to njegove kreacije i njegova lična zasluga i da je uvereno tvrdio da je on samo prenosilac ideja, koje su došle iz sveta ideja u svet ljudi i prakse." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Mada je razvoj savremene nauke i tehnologije uglavnom potvrdio Tesline vidovite ideje, on ipak nije u skladu sa osnovnim Teslinim principima; naime, Tesla je hteo da realizuje svoje promišljene vizionarske ideje kroz prenos energije kroz Zemlju, umesto kroz orbitne omotače. Tesla je ustao protiv korišćenja atomske energije koja je opasna za ljude upravo zbog toga, podvlačeći njihovo nepoznavanje osnovne strukture materije, jer Tesla je smatrao da je to protiv prirodnih zakona, jer svaki delić kosmičkog prostora, uključujući magnetno polje Zemlje, treba da bude u harmoniji sa značajnim prirodnim zakonima. Uz to, korišćenje atomske energije ima loš uticaj na slobodnu volju ljudi, što je destruktivno i ne sadrži etičku komponentu koju bi nauka morala da ima.

Slobodna volja može da bude kreativna samo kroz dobronamernost, koja pomaže da se bolje razume i svesno napravi izbor pozitivnih namera. Smatrao je da bi ljudska vrsta koja živi na Zemlji trebalo da razume sve oblike prirodnog saveza sa planetom, jer će je, u protivnom, izgubiti." (V.Abramović: "Nikola Tesla")


Oko - mozak -refleksna slika u oku.
Author: Boris Petrovic

"On kao da je okrenuo u suprotni pravac uobičajeni nervni impuls, iz mozga u retinu, izbrisao eksternu sliku i zamenio je eidetičnom. Tesla kao da je slao svoje impulse "iznutra". On je to zvao mentalna laboratorija. Uz to, ovo je bio njegov glavni način izvođenja eksperimenata. Bio je u stanju da pretvori matematičke, apstraktne pojmove u unutrašnje vidljive slike, da im da geometrijsku interpretaciju i da ih onda prebaci u formu koja može da se realizuje fizički, od radnog modela do aparata koji može da se proizvede."(V.Abramović:"Nikola Tesla")

"Sada je eksperimentalno dokazan Teslin pronalazak iz Kolorado springsa po kome elektro-magnetne oscilacije utiču na mentalni plan. Prema tome, trebalo bi da znači da bi mentalni plan trebalo da bude po prirodi jednak rezonanci i da prati zakone rezonanacije.

To dovodi do zaključka da su brojevi nekakvi "programi" organizacije. Teslina istraživanja, po svojoj prirodi, potvrđuju Platonovu teoriju ideja. Platon u svojo teoriji tvrdi da je matematika veza između sveta ideja i sveta materijalnih pojava.

Preciznije, matematički logaritmi i matematička logika su pravilan metod za realizaciju ideja. Na kraju krajeva, u suštini sve stare legende govore da je materija samo koncentrat svetlosti a za Teslu je to sve-sažimajuća kosmička supstanca, "svetlosni eter". (V.Abramović: "Nikola Tesla")

Tesla je u eksperimentima u Kolorado Springs-u u periodu od 1899. do 1900. "najverovatnije, bio u stanju da kreira polje koristeći ultra visoke frekvencije. To polje je koordiniralo sa rezonantnom frekvencijom disinkarnatne (ne ovaplođene) duše (duše koja više nema konekciju sa telom) i tako je postao majstor tehnike vizualizacije takozvanog astralnog nivoa bića za biološke organizme.

Proračuni koji su ostali u Teslinim spisima modernim stručnjacima mogu da izgledaju nevažni jer su veoma jednostavni i mogu da budu shvaćeni i bez dodatnih objašnjenja. Može da ih shvati jedino um koji ima sličnu spososbnost zapažanja." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Jedino će budućnost moći da shvati Tesla fenomen, jer je stigao daleko ispred svog vremena i jer je prevazišao i metode koje su danas priznate."(V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Proučavao je funkcije ljudskog mozga na samom sebi. Svom prijatelju Džonsonu je pisao o inteligenciji koju poseduje elektro-magnetno polje. Tako su rođeni biofizičkil principi neurologije." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Muzika utiče na čoveka na isti način kao što utiče na predmete i događaje jer je vibracija osnova svega. Frekvencija vibracije sub-atomskih čestica je veoma visoka, i talasi u centru sub-atomskih nukleusa se kreću brže. Vibracija svih radijantnih energija (radio talasa, toplote, svetlosti, rendgenskih talasa i td.) može da se podešava. Elektromagnetni spektrum, u ovom kontekstu, sadrži više od 80 poznatih oktava, a vidljiva svetlost je samo jedan deo u ovom nizu.

Elektromagnetni talasi, kao akustički talasi u muzici, imaju sopstvene veoma visoke harmonične tonove gde postoji neka vrsta principa oktave i sl. koja udvostručuje frekvenciju. Zakoni muzike i harmonije daju sjajne rezultate kada se primene na elektro-magnetizam. Zato je Nikola Tesla koristio radionicu Hermana Helmholzea za zvuk u svojim električnim rezonatorima.

Može se reći da su sve stvari koje se kreću oscilatori koji pulsiraju i menjaju ritam. Čak se i najjednostavniji jednoćelijski organizam nalazi u kompleksnom stanju oscilacije. Sva kretanja na subatomskom, atomskom, molekularnom, subcelularnom i celularnom nivou su u koordinciji. U jednom organizmu kao što je organizam čoveka veoma je teško, pa čak i nemoguće odrediti analogne parametre.

Naši unutrašnji ritmovi su mođusobno blisko povezani i u koordinaciji sa spoljašnjim svetom. Fizika čoveka i stanje na njegovom rarifiralnom (astralnom) planu se menja i usklađuje sa ritmom kretanja Zemlje oko Sunca, sa plimom i osekom, sa smenom noći i dana i sa još mnogim drugim kosmičkim ritmovima. Kada se poremeti koordinacija među ovim ritmovima organizam se loše oseća, pa čak predoseća i mogućnost da se razboli.

Naše fizičko telo služi kao eksponent našeg vodećeg unutrašnjeg bila (srčanog ritma) i ono je istovremeno naša individualna odlika u Kosmosu. Takozvano "suptilno telo" u svojoj suštini ima elektromagnetsku materijalnu osnovu. Život svakog od nas ima određenu ritmičku šemu, koja je izložena fizičkoj smrti i koja ostaje u vantelesnom doživljaju duha, koji bi trebalo da se reinkarnira.

Postoji predpostavka da takozvani "Šumanovi talasi" imaju svoju ulogu u telepatskom prenosu slika i misli. To su talasi frekvenije od 7,8 Hz, koji formiraju polje stojećih talasa u prostoru između inosfere Zemlje i njene površine. To je naše prirodno elektromagnetno polje koje može jasno da se oseti na morskoj obali ili u šumi koja absorbuje ostale štetne frekvencije.

Tada može da se dogodi da mozak dođe u stanje rezonance sa nekom spoljašnom strukturom; rezultat bi mogao da bude da se pojavi njena slika u daljini, drugim rečima, napravljen je kontakt preko rezonance, ali ne radijacijom. Pošto ti talasi imaju veliku dužinu (38 000 km), transmisija se dešava trenutno. Talasi tako izuzetno niske frekvencije ne mogu da se registruju postojećim aparatima. U suštini, talasi nekog organizma često ulaze u istu fazu sa ovim talasima. Međutim, problem je što ovi talasi sa tako niskom frekvencijom mogu da prenesu vrlo malo informacija i stoga je često nemoguće da se dobije jasna slika i da kompletan opis ovih slika predmeta." (V.Abramović: "Nikola Tesla")


Scott R. Pepin, MD, Chad J. Griffith, MD, Coen A. Wijdicks, MSc, Ute Goerke, PhD, Margaret A. McNulty, Josh B. Parker, BS, Cathy S. Carlson, DVM, PhD, Jutta Ellermann, MD, PhD and Robert F. LaPrade, MD, PhD

Komparativna analiza merenja 7.0-Tesline magnetne rezonance slika i histologije kod povrede zglobne hrskavice kolena

Rezultati pokazuju da 7.0-Teslina magnetska rezonanca slika nudi alternativni metod za histologiju za nalaženje ranih osteoartritičnih promena u ležišti zgloba jer detektuje povećanje u predelu ležišta zgloba.

Blaga priroda 7.0-T Teslina magnetska rezonanca slika omogućava da se uživo prati progres osteoartritičnih promena i intervencija kod životinja i ljudi.


Mark J. Seifer: Čarobnjak, Život i vreme Nikole Tesle, Biografija genija

"Tesla je počeo više da eksperimentiše sa lekovitim karakterisikama svojih oscilatora jer su iz čitave zemlje pristizali izveštaji da imaju izvanredne mogućnosti lečenja. Ovi visoko-frekventni "generatori vitalnosti" su stvarali "univerzalni lekoviti pokretač" koji je, nakon primene, omogućio da telo "strese sve bolesti," govorio je Dr. F. Finč Strong. "Dobijeni rezultati [uključuju] ... jačanje, poboljšan apetit i popravljanje telesne težine, dobar san, i redovnu stolicu."' Ostali lekari su prijavljivali da mogu da leče tuberkulozu."
Boris Petrović,
Problem povećanja ljudske energije,
NOOSFERA SPIRITUALNO-EKOLOŠKA KONSTITUCIJA kao ključ za multidimenzionalno iskustvo


HRONOJA je proročanstvo za novu ljudsu vrstu, vrata koja se otvaraju da bi mogli da u potpunosti shvatimo važnost ciklusa svesti i prihvatimo novu naučno poimanje VREMENA - NOVU NAUKU VREMENA...

Ljudska bića prikupljaju energiju u bazičnom energetskom centru koji se nalazi u korenu kičme. KUNDALINI USPON je mehanizam energetskog prenosa ljudskog eteričnog tela. Trodelni kundalini spinanil tok energije uključuje najvažnije vibracione centre ljuskog organizma: BAZIČNU ČAKRU, SRČANU i DIJAMANTSKI UM. Sunce, kao energetski izvor života planetarnih tela Solarnog sistema deluje kao bazični centar u mehanizmu prenosa energije sličnom ljudskom KUNDALINIJU. Tri važna vibraciona centra, prema "Solarnom logosu", u kundalini usponu su SUNCE (BAZIČNA ČAKRA), rekonekcija magnetosfere Zemlje (SRČANA ČAKRA), i dvopolarno magnetno polje koje deluje kao DIJAMANTSKI UM ČISTE ETERIČNE DUŠE (ANIMA MUNDI). Solarni vetar je prenosnik energije sličan toku elektronskih impulsa kroz ljudsku kičmenu moždinu.


"Besplatna energija za sve Ljude kao BOGOVE
Sveprožimajuće BOŽJE električno kolo Beskonačna serija Teslinih kalemovaSUNCE = Izvor - Magnetosferična rekonekcija = Dejstvo električne varnice (srčano-vibraciono impulsno brojilo)
Van Allenov pojas = Kondenzator (skledište)
Linije polja Zemlje, Meridijani = Primarni prenosioci
Ljudi = Sekundarni kalemovi

Mark O’Connell, M.D.

“Ja sam vrlo tradicionalan doktor,” kaže O’Konel, internacionalni specijalista medicine i viši pomoćnik Dekana za Medicinsko obrazovanje na Univerzitetu Majamija, Odeljenja za medicinu, “Ja predajem internu medicinu. Radim na ogranku za medicinsko obrazovanje. Ja sam jedan od Dekana. Ja definitivno nisam negde u zapećku. A ovo je definitivno uzdrmalo moje ubeđenje kako telo funkcioniše – kako nastaju oboljenja.”
“Ono čemu sam lično bio svedok da se događalo sa mojim pacijentima me je, definitivno, nateralo na razmišljanje,” kaže on.

“Gde ovo sve spada? Tu definitivno postoji veza svest-telo — to niko ne može da ospori, bili vi doktor integralne medicine ili tradicionalni lekar zapadne medicine. Telo i um su jedno. Svako ko to osporava znači da ne posmatra.”

Dr. Robert O Becker sa Univerziteta Sirakuze

Dr. O'Becker je pronašao da ovaj sistem, više nego bilo koji drugi, reguliše popravku oštećenja u telu. Naime, čitav nervni sistem deluje kao "antena" za projekciju biomagnetskih pulsiranja koji su započeti u mozgu, tačnije u talamusu. Bekerova knjiga "Elelktronika tela: elektormagnetizam i fundacija života" dokumentuje primere regeneracije udova kod jednostavnih stvorenja kao što su salamanderi pa do deteta čoveka koje može da regeneriše vrh prsta ukoliko se povreda dogodi pre 11. godine starosti i ako je oštar rez originalne amputacije.

уторак, 08. март 2011.

Iskoračite iz straha i stupite u izobilje.

Isceljenje proizlazi iz ljubavi, blagostanja, izobilja, svetlosti, informacije, jedinstva i jednosti. Ono ne boravi u strahu, oskudici, ograničenosti, iluziji odvojenosti ili tami. Ne možemo dati dar koji nismo spremni da primimo i prihvatimo.


Ne možemo da stojimo u strahu i doprinosimo isceljenjima pokušavajući da se od zamišljenih negativnih energija ili entiteta zaštitimo pomoću belih, ružičastih, purpurnih, zlatnih kariranih ili kakvih god plamenova... Jer isceljenja prebivaju u ljubavi.

Ne možemo da stojimo u nedovoljnosti i ograničenju pokušavajući sebi nešto da dodamo ili da sebe učinimo celovitijim pomoću privezaka, kristala i/ili drugih igračaka i pomagala za isceljivanje. Jer što više pokušavamo sebi da dodamo, utoliko čvršće smo u uverenju da nam nešto nedostaje i da smo ograničeni. I ne možemo omogućavati isceljenja, koja su inherentna ljubavi, blagostanju i izobilju − ako verujući u siromaštvo odbijamo pravičnu finansijsku razmenu, čime ne priznajemo vlastitu vrednost i vrednost dara koji dajemo.

Svaki put kad verujemo da bi ruke trebalo da pokrećemo u smeru kazaljke na satu ili se odmičemo „ne više od 7,5 cm od tela“ − jer nam je rečeno da je to „ispravan“ način – dovodimo sebe u stanje straha, straha od toga da bismo to mogli da radimo i na „pogrešan“ način. Vreme je da – hrabrošću vlastitih postupaka i uverenja – pokažemo da je univerzum prožet ljubavlju, bezbedan i izobilan.

Jedini način da to učinimo jeste da prođemo kroz vlastite strahove, tako da možemo da iskusimo tu ljubav i izobilje i budemo njihovi predstavnici. Vreme je da postanemo to svetlo, da zračimo tim svetlom za druge kako bi oni mogli da ga vide i uđu u njega.
Moramo stalno biti svesni svojih namera, pogotovo onih koje su tako istančano nakalemljene na nas da uglavnom lebde neposredno ispod našeg svesnog radara. Kad nam se uz glasno „bliiip“ pojave na ekranu, naša odgovornost je da ih pomno ispitamo.

Skrivene namere utiču na izbor smera kojim ćemo krenuti − često i više od svesnih namera, jer nismo ih dovoljno svesni da bismo ih izneli na svetlo dana i pogledali. Ako ne znamo da se bojimo, ne možemo ni da se suočimo sa svojim strahom.

Izlaženje iz strahova zahteva i hrabrost i svakodnevnu vežbu. Što više prkosimo svojim strahovima i sebi dozvoljavamo da ih stalno prepoznajemo i priznajemo kad se pokažu, prihvatajući ih i prolazeći kroz njih utoliko više se približavamo životu u ljubavi i izobilju, gde isceljivanje prebiva u svojoj istini, čistoti i potpunosti. To je suština Rekonektivnog isceljivanja.

Vi prolazite kroz svoju evolucionu tranziciju. Sada ste u stanju da slušate i čujete jednim drugim čulom, vidite novom vrstom vida. Naučili ste da osećate ono što drugi još nisu osetili. Naučivši da iskusite tu novu svesnost, prešli ste u jednu novu egzistenciju, u svoju egzistenciju transcendirajućeg bića.

To što vi radite jeste donošenje svetlosti i informacije na planetu – a gde su svetlost i informacija, ne može da bude tama. Kroz tu svetlost i informaciju, između ostalog, dolaze transformacija i isceljenje.

Isceljivanje nije ono „kako“ ili „zašto“ – ili neki recept. Isceljivanje je stanje bivstvovanja.

Dakle, zajedno sa svojim strahom stupite u svetlost i informaciju. Ljubav postaje to. Onda to postaje ljubav – i to je iscelitelj. Vi ste istovremeno i posmatrač i posmatrani, onaj koji voli i voljeni, iscelitelj i isceljivani.

Postanite jedno sa drugom osobom, onda iscelite sebe. Iscelivši sebe, isceljujete druge. I isceljujući druge, isceljujete sebe.

Rekonektujte se. Isceljujte druge, iscelite sebe.

Neke stvari je teško objasniti; čuda govore sama za sebe.